Commentaar: Nup voor nop. · 14 november 2010

‘Piet Hein, zijn daden waren groot’. Bij het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) hopen ze die strofe over vier jaar aan te kunnen heffen. Piet Hein is Piet Hein Donner, als minister van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor de digitale overheid. Bij KING hebben ze er een hard hoofd in.

Gepubliceerd in Digitaal Bestuur, nummer 8, 2010.

Voor eerdere kabinetten was de dienstverlening aan burger en bedrijven een speerpunt. In het ‘vak K’ zaten toen ‘dedicated’ ministers zoals Roger van Boxtel, minister voor overheidscommunicatie. Minister Thom de Graaf ging zelfs voor de ‘Andere Overheid’.
In de regeringsverklaring van het kabinet Rutte is het vergeefs zoeken naar de dienstbare e-overheid. Als het gaat over ICT bij de overheid bevat de financiële bijlage van het regeerakkoord een alinea over centralisering van de bedrijfsvoering van de departementen en de doelstelling om jaarlijks 14 miljoen aan extra boetes binnen te halen door automatische nummerplaat herkenning.

KING, vorig jaar opgericht door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) om de gemeenten te helpen bij de verbetering van de e-dienstverlening, luidt de alarmbel. De informatiehuishouding bij de gemeenten loopt vast. Veel gemeenten kunnen hun verouderde ICT-infrastructuur nog maar net draaiend houden. En dat terwijl de gemeenten de sleutelrol spelen in het Nationale Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid (NUP).
Eind vorig jaar zette een ‘Gateway-review’ het sein al op rood. NUP was te complex, te eenzijdig gericht op techniek en ontbeerde een visie en ondersteuning van implementatie. Centraal in NUP staat de invoering van een stelsel van basisregistraties. Een aantal basisregistraties is inmiddels opgeleverd, maar een geïntegreerd stelsel is nog ver weg. Zonder ingrijpende maatregelen zou NUP stranden, aldus de reviewers. VNG vroeg KING een NUP-reddingsplan op te stellen.

KING schat dat de komende vier jaar 132 miljoen euro extra nodig is voor de begeleiding van de gemeenten bij de implementatie van NUP. Binnenkort praten Binnenlandse Zaken, VNG en de grote uitvoeringsorganisaties, verenigd in de Manifestgroep, over de vraag wie die ‘NUP-hulp’ gaat betalen.

Voor veel gemeenten echter heeft NUP weinig prioriteit: zij zien het als ‘Haagse hobby’. Komt bij dat de gemeenten van dit kabinet er al flink wat taken bij krijgen terwijl tegelijkertijd bezuinigd moet worden op budgetten, ambtenaren en bestuurders. Veel animo om de NUP-hulp te financieren zal er in gemeenteland niet zijn. Dit kabinet heeft maar één prioriteit en dat is 18 miljard euro bezuinigen, dus de kans dat Piet Hein bij KING met de zilvervloot binnen komt varen lijkt ook niet groot. Daarmee lijkt de e-overheid verder weg dan ooit, want een Nup voor nop gaat niet lukken.

, ,


* * *

Naam
Email
http://
Bericht
  Textile hulp