Je vindt mij op iBestuur!

Het eerste nummer van iBestuur magazine verscheen eind 2011. Inmiddels is iBestuur uitgegroeid tot hét platform voor de digitale overheid met elk kwartaal een duimdik magazine en een drukke website met nieuws, achtergronden en weblogs. Bovendien organiseren we veel bijeenkomsten: van kleinschalige rondetafeldiscussies tot co-creatie bijeenkomsten en grote congressen.

Als uitgever | hoofdredacteur heb ik daar mijn handen vol aan! Daarmee is déze website eigenlijk vooral een online archief van de artikelen die ik voor die tijd schreef. Wil je weten wat ik nu allemaal doe? Kijk op iBestuur.nl. Vanzelfsprekend heb ik nog steeds overal een mening over ;)

* * *

Boeddhistische economie: minder is beter · 31 maart 2013

De wereld verkeert in een diepe financiële en ecologische crisis veroorzaakt door een economie die wordt aangejaagd door hebzucht. Boeddhisten weten al 2500 jaar dat hebzucht lijden veroorzaakt. Geen gek idee dus om in die hoek naar alternatieven te zoeken. Tenslotte spreekt het achtvoudige pad ook van de juiste wijze van levensonderhoud.

, , ,

* * *

De run op Borssele · 13 maart 2011

De in onmin levende ‘provinciale’ energiebedrijven Delta en ERH willen allebei een eigen nieuwe kerncentrale bouwen naast de bestaande centrale in Borssele. Economische Zaken trekt de kar met een Rijkscoördinatieregeling. De provincie Zeeland rest een ondergeschikte rol en is bovendien in meerderheid voor. De vraag is of er plek is voor twee nieuwe kerncentrales.

, , , ,

* * *

FAQ: Not-spots · 10 februari 2011

EU-commissaris Kroes verbond haar lot aan breedband-internet voor iedereen. Er komt hulp vanuit de ruimte

, ,

* * *

FAQ: Kwantumcomputer · 9 februari 2011

Drie halen, twee betalen? Voorlopig geldt dat niet voor de kwantumcomputer. Maar in ‘Delft’ hebben ze de qubit in de aanbieding.

,

* * *

FAQ: Volg me niet. · 9 februari 2011

Microsoft belooft een volg-me-niet knop tegen internet stalkers. Firefox volgt, of toch niet?

,

* * *

Commentaar: Opslaghysterie · 9 februari 2011

Afgelopen november is mijn paspoort verlopen. Voorlopig ga ik geen nieuw reisdocument halen. Ik wil voorkomen dat mijn vingerafdrukken in een Online Raadpleegbare Reisdocumenten Administratie komen.

,

* * *

Spagaat tussen openbaarheid en vertrouwen · 15 december 2010

De Brabantse Essent-aandelen: Rekenkamer versus GS
Het Brabantse college van GS reageert fel op de kritiek van de Zuidelijke Rekenkamer dat het de Provinciale Staten onjuist heeft geïnformeerd bij de Essent-verkoop. De Rekenkamer, die het verkoopproces onderzocht in opdracht van PS, baseert zich volgens het college op ‘feitelijke onjuistheden’ en een ‘willekeurige selectie van meningen’. Statenleden van oppositie én coalitie scharen zich achter de Rekenkamer.

, ,

* * *

Piekeren in de Delta · 20 november 2010

Het subsidieprogramma Pieken in de Delta, dat eind dit jaar afloopt, bleek in de praktijk een prima instrument voor regionaal economisch beleid. De provincies en de vorige minister van Economische Zaken steggelden over het vervolg en de regievoering. In afwachting van het beleid van het nieuwe kabinet werd Pieken met een jaar verlengd. Het regeerakkoord lijkt de provincies tegemoet te komen: regionaal economisch beleid wordt een zaak van de provincies. ‘Vroeger draaide de nationale economie op de kolen uit Limburg en tegenwoordig op gas uit Groningen en de opbrengst gaat grotendeels naar Amsterdam en Rotterdam. Daar komt nu verandering in.’

, ,

* * *

Commentaar: Nup voor nop. · 14 november 2010

‘Piet Hein, zijn daden waren groot’. Bij het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) hopen ze die strofe over vier jaar aan te kunnen heffen. Piet Hein is Piet Hein Donner, als minister van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor de digitale overheid. Bij KING hebben ze er een hard hoofd in.

, ,

* * *

FAQ: HTML5 · 14 november 2010

Eén van de twee volgende beweringen is juist. 1. De aarde is plat. 2. Apple en Microsoft vechten zij aan zij voor open standaarden.

,

* * *

Minder files met slimme technologie · 11 oktober 2010

Ondanks geplande investeringen van 15 miljard euro in aanleg en onderhoud van wegen, neemt de filedruk in 2020 toe met 30 procent. Een twintigtal ICT- en infrabedrijven en TNO, verenigd in Nederland Innovatief Onderweg, doen de politiek ‘an offer they can’t refuse’. “Investeer de komende drie jaar 1 miljard euro in slimme technologie en wij garanderen een besparing van 6 miljard euro op asfalt én 15 procent minder files.”

, , , ,

* * *

Commentaar: Grote ICT-projecten · 10 oktober 2010

Grote, lang lopende ICT-projecten laten zich niet in enkele maanden bij sturen, zeker niet als de organisatie waar ze uit voort komen, of liever, waarvan ze het gevolg zijn, onveranderd blijft. Misschien dat een structurele stap kan worden gezet als een volgend kabinet handelt in de geest van de ambtelijke werkgroep 19 Heroverweging Bedrijfsvoering.

* * *

ARBIT nu al ter discussie · 30 september 2010

Volgens brancheorganisatie ICT~Office zijn de leveranciers slechter af met de nieuwe Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT). ICT~Office en het Rijk praten inmiddels over nieuwe uniforme contractvoorwaarden die over vijf jaar klaar moeten zijn. De leveranciers hopen dat de overheidsorganisaties de niet-verplicht gestelde ARBIT ‘niet klakkeloos’ overnemen.

* * *

FAQ: Het Nieuwe Werken · 30 september 2010

Anytime, anyplace, anywhere: het wervende perspectief voor Het Nieuwe Werken. Als u deze kreet nog herkent als de reclametune van Martini bent u nog van Het Oude Werken; van negen tot vijf op het kantoor.

* * *

FAQ - Tablet · 30 september 2010

Ook Microsoft capituleert voor de tablet. Hoofdpijn krijgt de softwaregigant van Apple. Na de iPhone scoort Apple met een ‘tablet-pc’: de iPad.

* * *

FAQ - BlackBerry · 30 september 2010

Anders dan in het Westen, waar de BlackBerry vooral zakelijke gebruikers heeft, is de onkraakbare smartphone in Saudi-Arabië razend populair bij jongeren. De BlackBerry wordt in de orthodoxe woestijnstaat, waar de seksen streng gescheiden zijn, gebruikt om ongecensureerd en vrijuit te flirten en afspraakjes te maken.

, , ,

* * *

Commentaar: Bevoegdheden. · 16 september 2010

Vervaging van bevoegdheden is geen exclusief Nederlands probleem: in Engeland worden mensen stiekem gevolgd en gefilmd om te kijken of ze bijvoorbeeld hun vuilnisbak op de verkeerde dag buiten zetten op grond van de ‘surveillance’-wet die is ingevoerd om terrorisme te bestrijden. Alleen in Italië heeft de regering het recent moeilijker gemaakt voor de opsporingsdiensten om verdachten af te luisteren, maar daar zit de georganiseerde misdaad in het kabinet.

,

* * *

Draagvlak voor verandering · 2 juli 2010

In het zicht van de verkiezingen was het middenbestuur een favoriete kop van Jut in de polemiek. De provincies konden wel worden opgeheven of op zijn minst herverdeeld en uitgekleed. Zij trekken het initiatief weer naar zich toe en ze tekenen hun ambities op in het Profiel Provincies. Jan Franssen, commissaris van de Koningin in Zuid-Holland en voorzitter van het Interprovinciaal Overleg, verwacht een uitnodiging van de informateur om die ambities te bespreken.

,

* * *

Noodzaak tot verandering · 26 juni 2010

Als verkiezingsprogramma’s een voorspellende waarde hebben, gaat het openbaar bestuur onder een volgend kabinet op de schop. De vraag is alleen hoe het nieuwe onderkomen van Thorbecke er uit zal zien want over de inrichting heeft iedereen zo zijn eigen opvattingen.

,

* * *

Toverdoos met gebruiksaanwijzingen · 14 juni 2010

Vrijwel alle uitvoeringsorganisaties zijn met bedrijfsregels in de weer. Is BRM de zoveelste drieletterafko waarmee automatiseerders budget aftroggelen, of maakt business rule management de belofte waar: een flexibelere organisatie, betere dienstverlening en lagere kosten?

* * *

FAQ: Augmented reality · 14 juni 2010

‘Augmented reality’, verrijkte realiteit, is het samensmelten van virtuele informatie met de werkelijkheid. Geen onbekend fenomeen in Den Haag, maar in dit geval gaat het om een technologie die een snelle opmars maakt dankzij mobieltjes met mobiel internet, camera en GPS

,

* * *

FAQ: Smart grid · 9 juni 2010

Het huidige energienetwerk is eenrichtingsverkeer en ontworpen om energie vanuit enkele centrales naar groot aantal gebruikers te vervoeren. Zo twintigste eeuw…

,

* * *

FAQ: Cookies · 8 juni 2010

Bij Sesamstraat is hij harig en blauw: koekiemonster. Volgens flink wat webmasters en online adverteerders is ze platinablond en koket: cookiemonster!

,

* * *

Rijk scherpt ICT-contracten aan · 6 juni 2010

De regel dat IT-projecten langer duren, meer kosten en minder opleveren dan beloofd, is straks wat het Rijk betreft verleden tijd. De lessen geleerd uit langdurig moeizaam opdrachtgeverschap zijn verwerkt in de nieuwe Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT).

* * *

Na verkiezingen gaat mes in ICT · 1 juni 2010

De besparingsvoorstellen van de ambtelijke werkgroep Bedrijfsvoering kunnen rekenen op breed draagvlak bij de politieke partijen. Zelfs voor de meest verregaande variant uit het rapport van werkgroep 19, met clustering van uitvoeringsorganisaties, lijkt een toekomstige Kamer-meerderheid denkbaar.

, ,

* * *

Commentaar: Verkiezingsretoriek · 1 juni 2010

De bezuinigingsvoorstellen van de ambtelijke werkgroepen hebben goed zichtbaar gemaakt hoe groot de maatschappelijke schade is die de hebzuchtige bankiers hebben aangericht. Maar we zien geen woedende massa’s optrekken naar de Klapschaats (bijnaam van het futuristische hoofdkantoor van ING. Ook ‘schoen’, of ‘kruimeldief’ genoemd, al doet die laatste de bank wellicht tekort). Integendeel de beschuldigende wijsvingers priemen richting Den Haag.

, ,

* * *

FAQ: Open Data · 20 mei 2010

In principe is alle informatie binnen de overheid openbaar, tenzij er reden is die openbaarheid te beperken. Helaas hanteert de overheid een algeheel voorbehoud op dat principe. Daarom: overheid opent U!

,

* * *

FAQ: Botnet · 20 mei 2010

Voor botnets geldt de wet van de grote getallen: miljoenen zombies verspreiden dagelijks tweehonderd miljard (!) spamberichten. Andere wetten gelden nauwelijks voor botnets

,

* * *

FAQ: Yammer · 19 mei 2010

Yammer is Twitter voor bedrijven en organisaties, en op diverse departementen en gemeentehuizen wordt al flink wat af geyammerd!

,

* * *

Om de herkenbaarheid van het bestuur · 9 mei 2010

Niet verwonderlijk krijgt de werkgroep Kalden weinig bijval in de provinciehuizen voor het voorstel de provincies op te heffen. De noodzaak voor een verdere decentralisatie en eenduidige toedeling van taken en bevoegdheden, wordt wel onderschreven. Maar daarvoor hoef je geen landsdelen of stadsgewesten in te richten, meent de Groningse commissaris der koningin, Max van den Berg. “Dergelijk structuurdenken is een doodlopende weg waarmee je bovendien de burger van je vervreemdt.” De bestuurders zien meer in vrijwillige samenwerking.

,

* * *

Commentaar: Heroverweging IV/ICT · 31 maart 2010

De enige megabesparing uit de oorspronkelijke ‘heroverweging IV/ICT’ die gehandhaafd bleef, was het voorstel om voortaan geen grote IT-projecten meer toe te staan als daar geen business-case onderligt. Jaarlijkse besparing: 500 miljoen euro. Daar staat dus eigenlijk dat de overheid tot nu toe een half miljard per jaar verbrandt door slecht IT-management. Over quick wins gesproken.

, ,

* * *

Kansrijk besparen · 31 maart 2010

Volgende kabinetten moeten jaarlijks 35 miljard euro schrappen in de rijksbegroting.
De werkgroep bedrijfsvoering buigt zich over besparingen op de e-overheid. Digitaal Bestuur legt enkele opvallende conceptvoorstellen voor aan deskundigen. ‘Dat er fors bespaard kan worden is duidelijk.’

, ,

* * *

Investeren in breedband mag met mitsen · 30 maart 2010


Supersnel breedband is de Haarlemmerolie voor duurzame economische groei en maatschappelijk nut als filebestrijding, energiebesparing en bijvoorbeeld betaalbare zorg en een leefbare oude dag. De Taskforce Next Generation Networks wil daarom dat over tien jaar vrijwel alle huishoudens en bedrijven zijn aangesloten op supersnel internet. Provincies en gemeenten moeten het voortouw nemen. Desnoods door mee te betalen. Van Brussel mag dat. Limburg doet het.

, , ,

* * *

FAQ: Supercomputer · 6 maart 2010

Computers lijken op waspoeder: gemakkelijk geprezen met superlatieven die er even snel weer afbladderen wanneer de volgende generatie klaar staat. De supercomputer van vijftien jaar terug verliest het nu van mijn MacBook!

,

* * *

FAQ: Enterprise Content Management · 6 maart 2010

‘Ha, daar hoef ik niets mee,’ denkt u. ‘Wij zijn toch geen enterprise?’ Mis! De overheid is dan wel geen onderneming, maar ECM gaat over informatiebeheer, over het bewaren, terugvinden en gebruiken van informatie. Voor de overheid is informatie de belangrijkste grondstof.

* * *

FAQ: EuroDocsis 3 · 5 maart 2010

DOCSIS staat voor Data over Cable Service Interface Specification en is een standaard voor transport van data over de kabel. Versie 3 van EuroDOCSIS heeft het breedband internet landschap flink overhoop gegooid.

, ,

* * *

F-Direkt is nog ver weg · 4 februari 2010

Bij ‘s Rijks boekhouding geldt: ieder departement voor zich. De Algemene Rekenkamer constateert regelmatig problemen, niet zelden veroorzaakt door gebrekkige financiële systemen. Volgens de filosofie van Vernieuwing Rijksdienst wordt voorzichtig gekeken naar samenwerking.

* * *

FAQ: Windows 7 · 4 februari 2010

In gemeenteland liggen ze nog niet wakker van de introductie van Windows 7. Daar hebben ze slapeloze nachten van WABO, BAG en NUP.

* * *

FAQ: netwerkneutraliteit · 4 februari 2010

Eenderde van de aanbieders van vast internet knijpt regelmatig bijvoorbeeld het peer-to-peer verkeer af omdat dat veel bandbreedte kost.

,

* * *

FAQ: e-lezen · 4 februari 2010

2010 wordt het jaar van de ‘content formerly known as print’! Ofwel, e-books en e-pages

* * *

FAQ: DigiD Machtigen · 17 december 2009

Groot was de verontwaardiging in het voorjaar van 2007 toen bleek dat de Belastingdienst burgers die hun DigiD kwijt waren, adviseerde om dan maar de DigiD van de buurman te gebruiken.

,

* * *

FAQ: Chrome · 16 december 2009

De digitale wereld leek zo overzichtelijk. Google ging over het opslaan en doorzoekbaar maken van informatie en Microsoft deed besturingssystemen en toepassingen.

* * *

Zeeland ziet het anders: Delta blijft publiek · 12 oktober 2009

De grootste energiebedrijven van het land, Essent en Nuon, zijn te klein om in de internationale markt te kunnen overleven, zo heet het. De publieke aandeelhouders plengen een traan en verdelen de miljarden-opbrengst. In Zeeland echter lijkt schaalgrootte voor provinciebestuur en Delta niet te tellen.

, ,

* * *

Publieke onrust om publiek belang · 20 april 2009

Het publieke belang is gediend met de verkoop van Essent, menen de aandeelhouders. Weliswaar hebben provincies en gemeenten straks geen invloed meer op de strategie van het energiebedrijf, maar bij de verkoop aan het Duitse RWE zijn fikse voorwaarden gesteld. Bovendien wordt een deel van de overnamesom van 9,3 miljard euro direct in de economie geïnvesteerd.

,

* * *

Provincies in crisis · 4 maart 2009

Zich bewust van hun beperkte rol in de regionale economie proberen de provinciebesturen vooral andere partijen op sleeptouw te nemen om samen de crisis het hoofd te bieden. In Limburg, waar de hardste klappen vallen, klinkt het bovendien door berg en dal: ‘Koopt Limburgse waar!’

* * *

Provincies zoeken geld voor aanpak bedrijventerreinen · 17 november 2008

Provincies en gemeenten werken op veel plaatsen samen bij de aanpak van verloederde bedrijventerreinen, zonder de dwingende instrumenten die de commissie Noordanus aandraagt. De realisering van de ambitieuze doelstelling van de commissie lijkt vooral af te hangen van de bereidheid van het Rijk om dieper in de buidel te tasten.

, ,

* * *

WRO: Provinciaal beleid moeilijk door te zetten · 29 september 2008

De nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening belooft kortere procedures en heldere taken en verantwoordelijkheden. Het credo ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’ geeft de gemeenten meer ruimte. De vraag is of de provincies nog vat kunnen houden op ruimtelijke ontwikkelingen.

,

* * *

Rookverbod: ‘Ça va bjeng!’ · 14 juni 2008

De opstand der rokers tegen het rookverbod in de Franse horeca is uitgebleven. In Quillan beperkt het verzet zich tot gemor op het terras. De eerste dagen liet de gendarme zich nog wel eens zien in bar Le Brennus, maar er is in geen maanden meer een politieagent in de zaak geweest.

* * *

DB-weblog: Louter investeringsrisico's · 14 maart 2008

Nauwelijks een uur duurde het Kamerdebat over ICT bij de overheid afgelopen week. Kamer en minister waren het opvallend eens. Natuurlijk werd er wat heen en weer gesteggeld over de ernst van de zaak, maar uiteindelijk vonden zij elkaar in nieuw onderzoek.

* * *

DB-weblog: OV-chip herinnert aan stemmachine · 11 januari 2008

De Kamer is nog niet terug van Kerstreces, maar het eerste spoeddebat over ICT-averij komt er al weer aan. CDA en GroenLinks willen volgende week staatssecretaris Huizinga aan de tand voelen over de gekraakte OV-chipkaart.

* * *

DB-weblog: Stichting EKD.NL regeert over het graf heen · 7 december 2007

De Stichting EKD.NL heeft zich tot op het laatst verzet tegen het onvermijdelijk einde. Sterker nog, zij regeert over het graf heen. Enkele dagen nadat de stichting had opgehouden te bestaan ontvingen de instellingen in de Jeugd Gezondheidszorg (JGZ) een USB-stick met daarop het prototype van het landelijke Elektronisch Kinddossier (EKD) dat de zin van het bestaan was van de stichting. Bovendien ging de USB-stick begeleid van een brief waarin de recente geschiedenis vanuit stichtingsperspectief werd herschreven.

* * *

DB-weblog: IT-averij bij het rijk valt niet mee · 8 november 2007

Met de IT-averij bij de overheid loopt het allemaal niet zo een vaart, zo stelde minister Ter Horst de Kamer gerust onder verwijzing naar een inventarisatie. De Kamerleden moeten die inventarisatie nog maar eens goed bestuderen voordat ze met de minister in debat gaan, want die optimistische conclusie is wel heel kort door de bocht.

* * *

DB-weblog: F-Direkt, nog niet direct. · 22 juni 2007

F-Direkt is nog nergens beschreven, maar de aanwezige ambtenaren weten al precies wat ze er van moeten denken. Dat ze het niet willen. Nog niet direct, dus. Maar er moet wel iets gebeuren met ‘s Rijks financiële administratie.

* * *

DB-weblog: Geef het CBP tanden · 18 mei 2007

In de marge deze week discussie over privacy. In de marge omdat privacy onder de bevolking en in het parlement nauwelijks onderwerp van discussie is. De burger meent dat wie niets te verbergen heeft geen risico’s loopt en juicht toe dat de overheid op (bijna) alle mogelijke manieren een oogje in het zeil houdt.

,

* * *

DB-weblog: ICT-effectrapportage · 20 april 2007

Ach en wee. De Tweede Kamer windt zich op over de Belastingdienst. Terecht natuurlijk, de automatiseringsproblemen bezorgen flink wat burgers overlast. Eerder deze week was er beroering in het parlement omdat het maar niet wil lukken met de Polisadministratie. Minister Donner had eufemistisch gemeld dat ‘de nieuwe loonaangifteketen nog niet stabiel is’.

* * *

DB-weblog: Belastingdienst onbereikbaar · 23 maart 2007

De overheid dreigt de burger uit het oog te verliezen, waarschuwt de Nationale Ombudsman. Hij ontving in 2006 een kwart meer klachten dan een jaar eerder. De Belastingdienst staat op één en steekt in het beheersverslag over 2006 de hand in eigen boezem. Oorzaak: de computersystemen staan onder druk door toename van het werk en de nieuwe regelgeving.

,

* * *

Europa gelooft weer in softwareonderzoek · 13 oktober 2006

Amerikanen en Japanners hijgen Europa in de nek als het gaat om embedded software, maar de ITEA-organisatie is optimistisch.

, ,

* * *

Wetgeving tegen klagende nieuwkomers op platteland · 26 maart 2006


Procedures tegen hinnikende paarden en klachten over machinelawaai op een naburig erf. Overgevoelige nieuwkomers op het platteland kunnen het met een beroep op de milieuwetgeving de boeren knap lastig maken. De provincie Zeeland zocht uit hoe ‘het hoofd te bieden aan onredelijke klachten’. De oplossing lijkt verrassend eenvoudig: de normen oprekken.

, ,

* * *

Westerscheldetunnel kost banen en bedrijvigheid · 10 januari 2006

De Westerscheldetunnel zou Zeeuws-Vlaanderen een nieuwe renaissance brengen. Vijfduizend banen erbij voorspelden de deskundigen. Bijna drie jaar na de opening blijkt de beoogde levensader vooral een afvoerbuis waardoor bedrijven en overheden verdwijnen. De Zeeuws-Vlaamse bestuurders kijken nu naar België.

,

* * *

P-Direkt: Wat er mis ging · 27 december 2005

Met P-Direkt, het shared service center HRM, was het Rijk een doodlopende weg ingeslagen: “een volledig dolgedraaide ICT-operatie”, zegt Anton Ehren, die bij het project betrokken was. “Maar als er eenmaal een minister aan is opgehangen is er geen weg terug. Dan moet de werkelijkheid zich net zo lang voegen naar het plan tot het ploft.”

* * *

Zeeland worstelt met licht en donker · 11 december 2005

Zeeland is een donkere vlek tussen de helverlichte Randstad en Vlaanderen. De provincie wil het duister met een lichtbeleid veilig stellen en sloot een onwennige gelegenheidscoalitie met de Zeeuwse Milieu Federatie. De Zeeuwen worstelen met licht en donker, en economische belangen.

,

* * *

De digitale kloof in Tunis niet gedicht · 25 november 2005

De World Summit on the Information Society in Tunis leverde een tandeloos Internet Governance Forum, een vrijwillig Digital Solidarity Fund en een jaarlijkse Dag van de Informatiesamenleving op 17 mei op. De Westerse diplomaten zijn tevreden, zij aan de overkant van de digitale kloof hopen vooral dat alle mooie woorden nu eens waar gemaakt gaan worden.

,

* * *

Zwaan kleef aan bij nanotechnologie · 18 november 2005

De regio Eindhoven moet een mondiaal centrum voor nanotechnologie worden. Met EZ als pushing partner slaan bedrijfsleven en wetenschappelijke instellingen de handen ineen om een ambitieus voornemen te realiseren n om subsidies te kanaliseren.

, , ,

* * *

EU moet bijspringen voor ITEA2 · 27 oktober 2005

De deelname van de Europese bedrijven aan ITEA wordt steeds groter. De overheden kunnen dat nauwelijks bijbenen. Bij ITEA2, dat een dubbele inzet beoogt, moet de Europese Unie bijspringen.

, ,

* * *

01/01/06 Toeslagen of tegenslagen? · 27 september 2005

Leidde Y2K, de millennium-wisseling, ook in ons land tot een massa-hysterie, 1 januari 2006 lijkt iedereen koud te laten. En dat terwijl de klus die de ITers nog voor de jaarwisseling moeten klaren groter is dan zes jaar geleden en de risicos navenant.

* * *

OnsKentOnsNet in Nuenen · 13 mei 2005

Nuenen is wereldberoemd om twee redenen. Vincent van Gogh woonde er met zijn ouders en schilderde er de Aardappeleters. En Nuenen heeft Ons Net: een coöperatie die in drie maanden tijd zo wat alle 7500 woningen op een glasvezelnetwerk aansloot. En de Nuenenaren zijn trots: op Van Gogh en op Ons Net.

, ,

* * *

Siep Eilander ziet een return on investment van 300 procent. · 17 maart 2005

Binnen ICTU klopt het hart van de elektronische overheid (ELO). De organisatie in Scheveningen is het ontwikkellab voor overheidstoepassingen én de hogedrukketel die het ICT-bewustzijn bij bestuurders moet ontwikkelen. Kritiek uit de hoek van politiek en maatschappelijke organisaties dat het maar niet wil vlotten met de elektronische overheid wil ICTU-directeur Siep Eilander graag weerleggen.

,

* * *

Maxima-hackers blijken internet-vandalen · 20 december 2004

De hackers die drie jaar geleden de Maxima-chat platgooiden pleegden duizenden strafbare feiten, zo blijkt uit het OM-dossier dat AG in handen kreeg. Justitie werkte jarenlang aan het ontrafelen van het hackersnetwerk. Maar of het ooit tot een zaak komt? Een reconstructie.

* * *

ICT-poot Belastingdienst moet meer doen met minder · 2 december 2004

B/CICT moet volgens directeur Van Breukelen alle zeilen bijzetten om het de belastingbetaler makkelijker te kunnen maken. De komende tijd moet onder andere een viertal majeure projecten worden gerealiseerd terwijl tegelijkertijd een pretentieuze ‘efficiency-operatie’ in gang is gezet die fors druk op de ketel zet.

* * *

ICT helpt, maar de minister weet dat niet... · 5 november 2004

ICT kan ook in ontwikkelingslanden het verschil maken, meent het Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking (Hivos). De minister rept er echter met geen woord over.

,

* * *

Nieuw licht op mobiele wereld · 22 oktober 2004

De intelligente lantaarnpaal vormt de ontbrekende schakel tussen de mobiele mens en het vaste net, meent professor Baken. De politiek en de business-modellen van de marktpartijen maken de convergentie van mobiel en vast echter voorlopig onmogelijk.

, ,

* * *

Doelstellingen van Lissabon onder druk · 21 oktober 2004

, ,

* * *

Minister Brinkhorst: ‘Nederland is verwend’ · 23 september 2004

Minister Brinkhorst van Economische Zaken: “We dachten de welvaart te kunnen behouden door maar een beetje verder te dobberen zoals we de afgelopen 15 jaar hebben gedaan.”

, ,

* * *

Bewaarplicht verkeersgegevens onduidelijk en ongewenst · 20 augustus 2004

Er is volop commotie over het plan van de Europese ministers van Justitie die voortaan bij willen houden met wie de burger belt en e-mailt, en welke websites hij bezoekt. Telecombedrijven leveren echter al langer verkeersgegevens aan de politie. Wat is er nieuw?

, , ,

* * *

EU-plan bewaarplicht is niet uitvoerbaar · 6 augustus 2004

Een algemene bewaarplicht voor telecom-verkeersgegevens voor opsporing is technisch onmogelijk en in strijd met de Grondwet. Bovendien zijn er voor kwaadwillenden legio mogelijkheden om de sporen van hun internetverkeer uit te wissen.

, , ,

* * *

Gezocht: honderd miljoen euro voor een goudmijn · 10 maart 2004

Als het aan Ron Kok ligt, kost de productie van een LCD-scherm over een paar jaar nog maar een tiende van de huidige prijs. Een fabeltje? Kok weet waar hij het over heeft: hij maakte eerder de cd betaalbaar, de wegwerplens, het zonnepaneel, en nu het schermpje van de mobiele telefoon.

, ,

* * *

Meer woorden dan daden op top over informatiesamenleving · 19 december 2003

Geen solidariteitsfonds en wel een solidariteitsagenda, dat resultaat is typerend voor de uitkomst van de World Summit on the Information Society (WSIS) vorige week in Genve.

, ,

* * *

Mislukking dreigt voor VN-top informatiesamenleving · 5 december 2003

Regeringsleiders, de top van het bedrijfsleven, en allerhande maatschappelijke organisaties komen volgende week bijeen in Geneve voor de eerste VN-top over de informatiemaatschappij. De doelstelling, het overbruggen van de digitale kloof, is ambitieus, de sfeer is grimmig. Oost en West, en Noord en Zuid staan op cruciale punten lijnrecht tegenover elkaar. Een mislukking lijkt onvermijdelijk.

, ,

* * *

Europees IT-onderzoek blijft achter bij ambities · 30 oktober 2003

De ambitie van ‘Lissabon’, de EU als meest concurrerende kenniseconomie in 2010, blijkt te hoog gegrepen. In de ICT is de race al lang gelopen. Het kan echter nog erger. Met de digitalisering van die sectoren waar Europa traditioneel goed in is, zoals de automobielindustrie en de consumentenelektronica, dreigt de Oude Wereld op onoverbrugbare achterstand gezet te worden.

, ,

* * *

Europees Parlement kan Lissabon niet afdwingen · 8 maart 2003

Een keer per maand openen de hoteliers en restaurateurs in het verder nogal slaperige Straatsburg op zondag de luiken. De karavaan uit Brussel slaat er dan zijn tenten op. Deze maand kwam de voorzitter van de Europese Commissie naar het parlement om uit te leggen waarom het maar niet wil lukken met het Akkoord van Lissabon. Het parlement morde en gromde, maar het is in deze een tandeloze tijger.

,

* * *

Joop Wijn: ‘Naast zorg, onderwijs en veiligheid komt ICT er bekaaid af’ · 16 januari 2003

EZ­-staatssecretaris Joop Wijn kreeg na de val van het kabinet de portefeuille ICT­ en innovatiebeleid die EZ­-minister Heinsbroek eerder onder zijn hoede had. Wijn heeft affiniteit met innovatie en ICT, zegt hij zelf.

,

* * *

Op jacht naar EU-miljarden · 10 januari 2003

Meer dan 17 miljard euro is er de komende vier jaar te verdelen aan Europese onderzoekssubsidies, waarvan 3,65 miljard aan ICT-onderzoek. De Europese Commissie voert echter een forse schaalvergroting door. KPN-Valley-onderzoeker Oskar van Deventer zoekt in Kopenhagen op de EU-bijeenkomst voor ICT-onderzoek IST2002 medestanders voor het QNet-project.

,

* * *

ICT plans caught up in quagmire of Ugandan bureaucracy · 26 juli 2002

The brewers who produce Club Beer are raffling off five i-Macs among those who have managed to save all the different crown caps. Uganda is ‘ICT-minded’.

, ,

* * *

ICT-plannen verzanden in Oegandese bureaucratie · 26 juli 2002

De brouwers van Club-bier verloten vijf i-Mac’s onder diegenen die alle verschillende kroonkurken hebben gespaard. Oeganda is ‘ICT-minded’.

, , ,

* * *

Oegandese scholen moeten aan de slag als ICT-bedrijven · 5 juli 2002

Boniface Efata tuurt door het raampje van zijn gebutste terreinwagen naar het sportveld lager op de helling. Hij bromt iets onverstaanbaars als hij een tiental koeien bij de doelpalen ziet grazen. Efata is rector van het Uganda Technical College (UTC) in Masaka, de hoofdstad van het gelijknamige district op enkele uren rijden van de Oegandese hoofdstad Kampala.

, , ,

* * *

De Kilometerverdeler · 24 juni 2002

Als het gaat om autorijden laten zowel de innerlijke als de maatschapppelijke beschaving het volkomen afweten. Nooit is na een brede maatschappelijke discussie met meerderheid van stemmen besloten dat we het landschap, de stilte, de schone lucht, de speelruimte van de kinderen en pakweg duizend levens per jaar willen opofferen, die beslissing laat de overheid elke dag weer over aan het individu wanneer hij de sleutel in het startslot steekt. En die is op dat moment niet toerekeningsvatbaar: de innerlijke beschaving laat het afweten.

* * *

Ordening · 24 januari 2002

Wat hebben Sir Edmund Hillary, Carlos de Jackhals, Aung San Suu Kyi, Oliver Sacks, Lance Armstrong, Christiane F., Lennaert Nijgh, Karin Spaink en Bruce Chatwin met elkaar gemeen?

* * *

Video-on-demand telefoon verdeelt Oost en West · 14 juni 2001

De weerman heeft roodblozende wangen en knalblond haar en hij hapert bij elke zin. Toch zijn de toeschouwers aan het scherm gekluisterd. Vier heren in het pak turen naar het miniatuurschermpje van de Samsung’s eerste Video-on-Demand mobiele telefoon, de VOD-Phone.

, ,

* * *

Gestoord: een broodje aap-verhaal · 24 februari 2001

Een bekend broodje aap-verhaal gaat over een man bij wie de tandarts alle tanden en kiezen heeft gevuld. Hij wordt horendol omdat hij voortdurend radio Veronica hoort: niet uit een radiotoestel of het geopend raam van de buren, maar in zijn eigen hoofd. De bijna gesloten cirkel van zware metalen in zijn mond fungeert als antenne.

* * *

Elektronische commercie · 15 februari 2001

Plotseling doet een verraderlijke windvlaag de kilt opwaaien en de Schot verstijft. De kou grijpt hem met ijzige vingers in zijn kruis.
Dan gaat alles ineens snel.

* * *

Europa moet zich wapenen tegen Echelon · 18 januari 2001

Maandag houdt de Kamercommissie voor Justitie een hoorzitting over Echelon. Voor de Waalse onderzoeker Jean-Marc Dinant, een van de opgeroepen deskundigen, is het bestaan van het geheimzinnige afluisternetwerk, geen vraag meer.

, , ,

* * *

Regenwoud in de uitverkoop · 16 januari 2001

Dayaks in Kalimantan verzetten zich tevergeefs tegen houtkap
De afgelopen dertig jaar kapte een gelegenheidsalliantie van militairen, zakenlieden en corrupte bestuurders zich op Borneo een weg door het oudste regenwoud ter wereld. Wanneer in het huidige tempo wordt door gekapt, is dit eiland, dat net zo groot is als Frankrijk binnen vijftien jaar kaal. De oorspronkelijke bewoners, de Dajaks, verliezen hun land waar ze voedsel op verbouwen, het bos waarin ze jagen, vis vangen, en hout, vruchten en medicinale planten verzamelen.

, ,

* * *

Intifada bedreigt hightech sector Israel · 1 december 2000

Israëlische zakenlieden noemen de Al-Aksa intifada cynisch een voortzetting van het overleg met argumenten die je aan de onderhandelingstafel niet tot je beschikking hebt. De kwetsbare Palestijnse economie kraakt onder het conflict. De Israëlische export daarentegen wordt vooralsnog nauwelijks beïnvloed omdat die leunt op hightech.

,

* * *

Ik zie dus het bestaat.. · 24 oktober 2000

Er is een onlosmakelijke samenhang tussen praatjes, plaatjes en werkelijkheid. Lang geleden was er een filosoof die met taalkundige logica (praatjes) bewees dat datgene wat je niet kunt zien (plaatjes) er ook niet is (werkelijkheid).

,

* * *

Evolutionair.. · 17 oktober 2000

De evolutie kenmerkt zich door een blinde drift naar voren en een mateloze verspilling van materiaal. Miljoenen verschijningsvormen kwamen en gingen zonder dat we er ooit iets van hebben vernomen.

* * *

Politiek neemt Echelon nauwelijks serieus · 14 juli 2000

Bijna ieder weldenkend mens is inmiddels overtuigd van het bestaan van Echelon, een door de Verenigde Staten gedomineerd wereldomspannend afluisternet. Behalve de politici, zo lijkt het.

, , ,

* * *

Avonturen met Zyban deel 3 · 4 maart 2000

Ik ben al bijna drie weken gestopt met roken en ik ben ‘t zelf al bijna vergeten. Nou ja, ik overdrijf. Het schiet me af en toe te binnen wanneer ik iemand zie roken of wanneer in de trein een sliert rook langs een dichtzwaaiende glazen deur de niet-roken coupe binnenglipt.

* * *

Avonturen met Zyban deel 2 · 10 februari 2000

Mijn humeur kan niet stuk. Een brede grijns is op m’n gezicht bevroren. Alle aanwezigen in de A.K.A.-bar in Londen schenk ik mijn onverdeelde en oprechte aandacht.

* * *

Avonturen met Zyban deel 1. · 6 februari 2000

In het vliegtuig had ik door dat er iets mis was. Ik ben gewend om op langere vluchten nicotine-kauwgom mee te nemen. Dat voorkomt de grootste ergernis. Weliswaar verschaft het niet de bevrediging die een sigaret geeft, maar het vermindert in ieder geval dat zuigende, allesoverheersende gevoel waardoor je alleen nog maar aan roken kunt denken.

* * *