FAQ: Open Data · 20 mei 2010

In principe is alle informatie binnen de overheid openbaar, tenzij er reden is die openbaarheid te beperken. Helaas hanteert de overheid een algeheel voorbehoud op dat principe. Daarom: overheid opent U!

(Gepubliceerd in de Digitaal Bestuur-rubriek FAQ. Vakjargon voor dummies!)

De burger heeft betaald voor het verzamelen van die informatie en wil die ook kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld in een mash-up: een webpagina waarop gegevens uit verschillende bronnen worden gecombineerd. Denk aan een site als Hoeveiligismijnwijk.nl waarop misdaadcijfers in Google Maps worden getoond, of de schoolvinder.nl die met informatie uit een overheidsdatabase scholen op lokatie toont. Maar je kunt ook denken aan gegevens over milieu, gezondheid, verkeer of verleende vergunningen en subsidies.

De Britse overheid heeft open data omarmd en startte begin dit jaar met het project data.gov.uk. Op deze website zijn ruim 3000 uiteenlopende datasets te vinden waarmee ontwikkelaars aan de slag kunnen. De Verenigde Staten ging de Britten voor, al blijft het aantal datasets in de VS vooralsnog beperkt tot 1000.

Mocht u nu enthousiast besluiten dat u de informatie uit uw database ook ter beschikking wilt stellen, bedenk dan dat er natuurlijk wel enkele praktische voorwaarden zijn. Open Data is data waarvoor geen restricties gelden in verband met privacy, veiligheid, licenties of bijvoorbeeld privileges. Open data wordt beschikbaar gesteld inclusief metadata en wordt verzameld bij de bron. De data moet beschikbaar worden gesteld in open standaarden en wel zo gestructureerd dat de data automatisch verwerkt kan worden.

Mocht u uw data niet beschikbaar stellen dan kan het zomaar gebeuren dat iemand anders dat voor u doet. Wie toevallig ‘s nachts gegevens uit het online Handelsregister wil opvragen, komt op www.kvk.nl voor een gesloten loket. Op www.openkvk.nl is dezelfde informatie 24 uur per dag opvraagbaar en nog gratis ook! De site is gemaakt door een student die een simpele interface op de database van de Kamer van Koophandel fabriceerde. De Kamer van Koophandel kan (en wil) daar weinig tegen doen, want de informatie in het Handelsregister is openbaar. Open Data.

,


* * *

Naam
Email
http://
Bericht
  Textile hulp