FAQ: Not-spots · 10 februari 2011

EU-commissaris Kroes verbond haar lot aan breedband-internet voor iedereen. Er komt hulp vanuit de ruimte.

Gepubliceerd in de Digitaal Bestuur-rubriek FAQ. Vakjargon voor dummies!

Kort voor de jaarwisseling schoten de grootste vuurpijlen door naar geostationaire banen op een afstand van pakweg 36.000 kilometer boven de evenaar. HYLAS 1 en KA-SAT zijn satellieten die breedband internet brengen naar die plaatsen in Europa waar in geen velden of wegen breedband-internet te vinden is, de not-spots.

De digitale Euro-commissaris Neelie Kroes beloofde dat in 2013 iedere EU-burger toegang heeft tot breedband-internet. Naar schatting 30 miljoen huishoudens in de EU woonden vorig jaar buiten breedband-bereik, veelal in afgelegen plattelandsgebieden en in Oost Europa. Iets meer dan de helft van de Europese huishoudens maakt ook werkelijk gebruik van breedband-internet. In Nederland is dat 88 procent, in bijvoorbeeld Bulgarije is dat 26 procent.

HYLAS (highly adaptable satelite) 1 is een publiek-private productie van het European Space Agency en het Britse telecombedrijf Avanti. Net als KA-SAT, een puur commerciele sateliet van Eutelsat, bedient HYLAS 1 zich anders dan de vorige generatie communicatiesatelieten van multiple beam-technologie. In plaats van één grote bundel over een groot gebied bestrijkt de sateliet acht hot-spots met smallere bundels. Daardoor kan dezelfde frequentie steeds opnieuw gebruikt worden. HYLAS 1 kan 300.000 huishoudens bedienen met een maximale bandbreedte van 2 mb per seconde.

Later dit jaar staat de lancering van HYLAS 2 op de agenda. KA-SAT kan twee miljoen huishoudens bereiken. De maximale downloadsnelheid is 10 mb. Nadeel van satelliet-internet is de latency, de vertraging van het signaal van ongeveer twee seconden, waardoor online gaming en internet-telefonie onmogelijk zijn. Een HYLAS 1 abonnement kost de rurale Bulgaar een flinke satellietschotel en enkele tientallen euro’s per maand. Of hij dat op kan brengen is de vraag, maar hij heeft in ieder geval toegang tot breedband internet.

, ,


* * *

Naam
Email
http://
Bericht
  Textile hulp