Commentaar: Opslaghysterie · 9 februari 2011

Afgelopen november is mijn paspoort verlopen. Voorlopig ga ik geen nieuw reisdocument halen. Ik wil voorkomen dat mijn vingerafdrukken in een Online Raadpleegbare Reisdocumenten Administratie komen.

Gepubliceerd in Digitaal Bestuur, nummer 1 2011.

Deze vingerafdrukkendatabase is er nog niet, maar die komt er wel volgens de Paspoortwet. Twee vingers op een chip in het paspoort is een zinnige Europese regel om de echtheid van het paspoort en de identiteit van de drager vast te stellen. De opslag van vier vingerafdrukken van alle burgers in een centraal opsporingsregister, want dat is ORRA, is ‘een ernstige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer’ (College Bescherming Persoonsgegevens) en ‘een mensenrechtenschending’ (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid).

Groot-Brittanië trok de stekker uit zijn eigen ORRA. ‘We geven onze burgers hun vrijheid terug,’ aldus de Britse minister.
ORRA is een typisch voorbeeld van Haagse ‘opslaghysterie’, net zoals de Bewaarplicht Telecomverkeersgegevens en bijvoorbeeld de database die NAW-gegevens koppelt aan mailadressen, inloggegevens en IP-adressen. Minister Opstelten van Security wil voortaan alle via ‘automatische nummerplaatherkenning’ verzamelde foto’s van voertuigen op slaan. Security overweegt ook álle internetverkeer middels ‘deep packet inspection’ te controleren op kinderporno. Deep packet inspection, het inhoudelijk scannen, is in strijd met het briefgeheim.

Het geloof in de technologie is blijkbaar onwrikbaar en de privacy ondergeschikt aan de opsporingsdrift. Maar als het gaat om overheid en ICT geldt de wet van Lievense: alles wat mis kan gaan, gaat mis.

Het zoeken naar gelijke vingerafdrukken in een database met miljoenen scans (1: n) is van een heel andere orde dan het vergelijken van de vingerafdruk op de paspoortchip met die van de eigenaar (1:1). Deskundigen rekenen op een foutmarge van 3 procent. Als de politie straks standaard alle bij misdrijven gevonden vingerafdrukken door ORRA haalt, worden er dagelijks onschuldige burgers als verdachten aangemerkt. Misschien u wel, of ik! Daarom schaf ik mij voorlopig geen nieuw paspoort aan. Ik reken er op dat de Tweede Kamer later dit jaar een streep zal zetten door dit onzalige plan. Dan kan ik op vakantie.

,


* * *

Naam
Email
http://
Bericht
  Textile hulp