FAQ: Smart grid · 9 juni 2010

Een half jaar gevangenisstraf riskeerde de burger die weigerde een slimme energiemeter in zijn huis te installeren in het oorspronkelijke wetsvoorstel.

(Gepubliceerd in de Digitaal Bestuur-rubriek FAQ. Vakjargon voor dummies!)

De Eerste Kamer vond dat de burger zelf moest kunnen kiezen of hij een digitale energiemeter wil gebruiken en stemde tegen het wetsvoorstel. Bezwaren richtten zich op de privacy: het energiebedrijf kon aan de hand van energie- en watergebruik precies het doen en laten van zijn klanten volgen. Nu ligt er een nieuw wetsvoorstel dat in landelijke invoering van de slimme meter voorziet, met keuzevrijheid. Jammer dat deze controverse afleidt van waar het werkelijk omgaat: de invoering van een slim energienet, het smart grid.

Het huidige energienetwerk is eenrichtingsverkeer en ontworpen om energie vanuit enkele centrales naar groot aantal gebruikers te vervoeren. Zo twintigste eeuw.. Een smart grid is een dynamisch en flexibel netwerk, een beetje als internet, waarbij verschillende aanbieders en afnemers communiceren. En aanbieders dat kunnen ook individuele huishoudens of samenspannende wijken zijn met zonnecollectoren of windmolens die een overschot aan opgewekte energie via het netwerk terugleveren.

Of windmolenparken die een piekproductie bij harde wind graag tegen een aantrekkelijke prijs willen leveren aan de bezitter van een elektrische auto. Slimme wasmachines wachten met het draaien van hun programma tot de stroomprijs op het laagste punt van de dag is, bijvoorbeeld omdat er een overschot aan zonne-energie beschikbaar is. Zuid Korea trekt 20 miljard euro uit voor de aanleg van een landelijk dekkend smart grid. In de VS is 5 miljard dollar beschikbaar voor de ontwikkeling van de benodigde hard- en software, want zonder ICT wordt het grid niet smart! Cisco, IBM, Microsoft en Google zitten al achter de tekentafel.

In Nederland gaat EZ de slimme meter invoeren. Een goede zaak, want u kunt zich voorstellen dat een dergelijk geavanceerd energiegebruik niet kan worden afgehandeld met het analoge bakelieten bakbeest dat nu nog in de meterkasten hangt. Jammer alleen dat de digitale energiemeters die nu verspreid gaan worden eigenlijk helemaal niet zo slim zijn. Weliswaar kunnen ze op afstand op elk moment worden afgelezen en bijvoorbeeld bij wanbetaling afgesloten worden, leuk voor het energiebedrijf. Maar de leverantie van thuis opgewekte zonne-energie kunnen ze nog niet verrekenen. Zijn ze nog te dom voor.

,


* * *

Naam
Email
http://
Bericht
  Textile hulp