F-Direkt is nog ver weg · 4 februari 2010

Bij ‘s Rijks boekhouding geldt: ieder departement voor zich. De Algemene Rekenkamer constateert regelmatig problemen, niet zelden veroorzaakt door gebrekkige financiële systemen. Volgens de filosofie van Vernieuwing Rijksdienst wordt voorzichtig gekeken naar samenwerking.

Gepubliceerd in Digitaal Bestuur, febr. 2010

Het ministerie van VROM kreeg vorig jaar de gele kaart voorgehouden door de Algemene Rekenkamer. In het Rechtmatigheidsonderzoek bij het jaarverslag 2008 van VROM beoordeelde de Rekenkamer de ‘financiële functie als ernstige onvolkomenheid’. Dat betekent in Rekenkamer-jargon dat dit kan leiden tot disfunctioneren van financieel beheer en aanzienlijke financiële risico’s. Bovendien constateerde de Rekenkamer dat de problemen ook doorwerken in de bedrijfsvoering van het inpandige ministerie van Wonen, Wijken en Integratie. VROM neemt daarom deel in een verkenning van vier departementen onder aanvoering van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de mogelijkheid om verregaand samen te werken op basis van de financiële (ERP-)software van SAP.

Naast SZW en VROM nemen ook het ministerie van Financiën en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport deel in wat 4F genoemd wordt. Voorlopig wordt nog niet gedacht aan een shared service center zoals dat voor persooneelsadministratie P-Direkt waarbij de HRM-systemen fysiek zijn ondergebracht bij één op afstand staande organisatie, zeg maar een F-Direkt.

Volgens betrokkenen is de inzet om een gezamenlijke ontwikkel- en testomgeving op te zetten waarna op elk departement een identiek SAP-systeem wordt geïmplementeert. Om dat mogelijk te maken is het zaak om bijvoorbeeld de administratieve processen gelijk te trekken. Volgens een woordvoerder van SZW wordt nu in kaart gebracht wat daarvan de consequenties zijn en wat dat bijvoorbeeld voor de kosten betekent. De bedoeling is dat in maart een knoop wordt doorgehakt over voortzetting van 4F. Ingewijden zeggen dat er nog enkele obstakels op de weg liggen. Zo zou de landsadvocaat hebben geoordeeld dat 4F Europees moet worden aanbesteed terwijl de bedoeling was dat zou worden doorgeborduurd op het SAP-platform zoals dat al bij SZW draait, geheel volgens de visie van het Interdepartementaal Overlegorgaan Financieel-Economische Zaken (IOFEZ) die hergebruik en insourcing voorstaat.

Complex
Bovendien zou het gelijktrekken van processen nogal wat voeten in de aarde hebben ook al omdat SZW een complex financiëel systeem heeft waarbij bijvoorbeeld het bekostigingsproces van de gemeenten is geïntegreerd.
VROM draait al sinds medio jaren negentig op het eigen SBB (systeem begrotingsbeheer). Een eerder besluit om op pakketsoftware over te stappen werd in 2001 gecanceld omdat dat te duur zou zijn en omdat de bedrijfsvoering fundamenteel veranderd zou gaan worden. Financiën werkt nu nog met het centrale database systeem CAFAS dat ook bij Binnenlandse Zaken draait. De verwachting is dat ook BZK binnenkort voor de overstap naar ERP zal kiezen.

Dat hoeft niet persé SAP te zijn. Drie departementen zijn onlangs de eerste verkenningen gestart om samen te werken op basis van het Oracle-platform. Buitenlandse Zaken heeft al langer een geïntegreerd financiëel- en HRM-systeem draaien op Oracle. Het ministerie van Justitie besloot in augustus vorig jaar over te stapen van SAP naar Oracle (projectnaam: Leonardo). Met de levering van systemen en licenties, implementatie, onderhoud en support voor een periode van tien jaar is vijftien miljoen euro gemoeid. Het ministierie van Landbouw maakte al eerder de overstap naar Oracle.

ICCIO
Volgens Jan Flippo, hoofddirecteur Informatiseringsontwikkeling bij Buitenlandse Zaken en trekker van deze samenwerking vanuit de interdepartementale commissie van CIO’s (ICCIO), betreft de samenwerking vooralsnog alleen het delen van kennis en ‘het waar mogelijk afstemmen alvorens nieuwe verbintenissen aan te gaan’. De verdere doelstellingen van de samenwerking moeten nog worden bepaald, aldus Flippo. Ook in de Oracle-gemeenschap is een F-Direkt dus nog niet aan de orde. Overigens heeft Buitenlandse Zaken begin januari het beheer van zijn Oracle-platform de deur uit gedaan. Hosting en onderhoud zijn voor de duur van vijf jaar uitbesteed aan Capgemini. Daarbij is ook voorzien in de ontwikkeling van nieuwe applicaties en de implementatie van nieuwe versies van het platform. Het contract heeft een waarde van vijftien miljoen euro.


* * *

  1. interessant artikel


    Johan Kooij    8 juni 2010    #
Naam
Email
http://
Bericht
  Textile hulp