FAQ: DigiD Machtigen · 17 december 2009

Groot was de verontwaardiging in het voorjaar van 2007 toen bleek dat de Belastingdienst burgers die hun DigiD kwijt waren, adviseerde om dan maar de DigiD van de buurman te gebruiken.

‘De overheid schaadt hiermee de rechtsbescherming van burgers’, zei de deskundige. ‘Dit is een een oproep tot fraude van de Belastingdienst’, riep de Kamer. Oeps, even Apeldoorn bellen, dachten ze bij Binnenlandse Zaken. Maar DigiD wordt volwassen.

Nu is er DigiD Machtigen. Het NUP-voorbeeldproject regelhulp.nl start binnenkort met deze voorziening. Via regelhulp.nl kunnen gehandicapten, chronisch zieken en ouderen onder andere met één formulier voorzieningen aanvragen bij verschillende uitvoeringsorganisaties en gemeenten. Omdat een dergelijke aanvraag vaak wordt gedaan door familie of verzorgenden, is er behoefte aan een machtigingsvariant van DigiD. DigiD Machtigen is ontwikkeld binnen het ICTU-programma GMV (Gemeenschappelijke Machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening) en faciliteert de registraties en het beheer van machtigingen. Uiteindelijk moet DigiD Machtigen geïntegreerd worden met DigiD.

Hoe gaat dat in de praktijk als u zorg wilt aanvragen voor uw zieke buurvrouw? U vraagt een machtiging op de site machtigen.digid.nl. Deze stuurt uw buurvrouw op het in de GBA bekende postadres een code. Met deze code, en uw eigen DigiD, kunt u de machtiging vervolgens weer via bovenvermelde site registreren. Het is dus niet mogelijk een lastige buurvrouw zonder haar instemming op te laten nemen. De code kan ook telefonisch via de helpdesk, die bij GBO.overheid is ondergebracht, worden aangevraagd. De machtiging kan in de toekomst ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld de belastingaangifte en programma’s als het Omgevingsloket, de Dienstenrichtlijn en het Digitaal Klant Dossier.

,


* * *

Naam
Email
http://
Bericht
  Textile hulp