tag: itea

Europa gelooft weer in softwareonderzoek · 13 oktober 2006

Amerikanen en Japanners hijgen Europa in de nek als het gaat om embedded software, maar de ITEA-organisatie is optimistisch.

, ,

* * *

Zwaan kleef aan bij nanotechnologie · 18 november 2005

De regio Eindhoven moet een mondiaal centrum voor nanotechnologie worden. Met EZ als pushing partner slaan bedrijfsleven en wetenschappelijke instellingen de handen ineen om een ambitieus voornemen te realiseren n om subsidies te kanaliseren.

, , ,

* * *

EU moet bijspringen voor ITEA2 · 27 oktober 2005

De deelname van de Europese bedrijven aan ITEA wordt steeds groter. De overheden kunnen dat nauwelijks bijbenen. Bij ITEA2, dat een dubbele inzet beoogt, moet de Europese Unie bijspringen.

, ,

* * *

Doelstellingen van Lissabon onder druk · 21 oktober 2004

, ,

* * *

Europees IT-onderzoek blijft achter bij ambities · 30 oktober 2003

De ambitie van ‘Lissabon’, de EU als meest concurrerende kenniseconomie in 2010, blijkt te hoog gegrepen. In de ICT is de race al lang gelopen. Het kan echter nog erger. Met de digitalisering van die sectoren waar Europa traditioneel goed in is, zoals de automobielindustrie en de consumentenelektronica, dreigt de Oude Wereld op onoverbrugbare achterstand gezet te worden.

, ,

* * *