tag: open

FAQ: HTML5 · 14 november 2010

Eén van de twee volgende beweringen is juist. 1. De aarde is plat. 2. Apple en Microsoft vechten zij aan zij voor open standaarden.

,

* * *

FAQ: Open Data · 20 mei 2010

In principe is alle informatie binnen de overheid openbaar, tenzij er reden is die openbaarheid te beperken. Helaas hanteert de overheid een algeheel voorbehoud op dat principe. Daarom: overheid opent U!

,

* * *