tag: ruimte

De run op Borssele · 13 maart 2011

De in onmin levende ‘provinciale’ energiebedrijven Delta en ERH willen allebei een eigen nieuwe kerncentrale bouwen naast de bestaande centrale in Borssele. Economische Zaken trekt de kar met een Rijkscoördinatieregeling. De provincie Zeeland rest een ondergeschikte rol en is bovendien in meerderheid voor. De vraag is of er plek is voor twee nieuwe kerncentrales.

, , , ,

* * *

Provincies zoeken geld voor aanpak bedrijventerreinen · 17 november 2008

Provincies en gemeenten werken op veel plaatsen samen bij de aanpak van verloederde bedrijventerreinen, zonder de dwingende instrumenten die de commissie Noordanus aandraagt. De realisering van de ambitieuze doelstelling van de commissie lijkt vooral af te hangen van de bereidheid van het Rijk om dieper in de buidel te tasten.

, ,

* * *

WRO: Provinciaal beleid moeilijk door te zetten · 29 september 2008

De nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening belooft kortere procedures en heldere taken en verantwoordelijkheden. Het credo ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’ geeft de gemeenten meer ruimte. De vraag is of de provincies nog vat kunnen houden op ruimtelijke ontwikkelingen.

,

* * *

Wetgeving tegen klagende nieuwkomers op platteland · 26 maart 2006


Procedures tegen hinnikende paarden en klachten over machinelawaai op een naburig erf. Overgevoelige nieuwkomers op het platteland kunnen het met een beroep op de milieuwetgeving de boeren knap lastig maken. De provincie Zeeland zocht uit hoe ‘het hoofd te bieden aan onredelijke klachten’. De oplossing lijkt verrassend eenvoudig: de normen oprekken.

, ,

* * *