tag: milieu

De run op Borssele · 13 maart 2011

De in onmin levende ‘provinciale’ energiebedrijven Delta en ERH willen allebei een eigen nieuwe kerncentrale bouwen naast de bestaande centrale in Borssele. Economische Zaken trekt de kar met een Rijkscoördinatieregeling. De provincie Zeeland rest een ondergeschikte rol en is bovendien in meerderheid voor. De vraag is of er plek is voor twee nieuwe kerncentrales.

, , , ,

* * *

Minder files met slimme technologie · 11 oktober 2010

Ondanks geplande investeringen van 15 miljard euro in aanleg en onderhoud van wegen, neemt de filedruk in 2020 toe met 30 procent. Een twintigtal ICT- en infrabedrijven en TNO, verenigd in Nederland Innovatief Onderweg, doen de politiek ‘an offer they can’t refuse’. “Investeer de komende drie jaar 1 miljard euro in slimme technologie en wij garanderen een besparing van 6 miljard euro op asfalt én 15 procent minder files.”

, , , ,

* * *

Provincies zoeken geld voor aanpak bedrijventerreinen · 17 november 2008

Provincies en gemeenten werken op veel plaatsen samen bij de aanpak van verloederde bedrijventerreinen, zonder de dwingende instrumenten die de commissie Noordanus aandraagt. De realisering van de ambitieuze doelstelling van de commissie lijkt vooral af te hangen van de bereidheid van het Rijk om dieper in de buidel te tasten.

, ,

* * *

Wetgeving tegen klagende nieuwkomers op platteland · 26 maart 2006


Procedures tegen hinnikende paarden en klachten over machinelawaai op een naburig erf. Overgevoelige nieuwkomers op het platteland kunnen het met een beroep op de milieuwetgeving de boeren knap lastig maken. De provincie Zeeland zocht uit hoe ‘het hoofd te bieden aan onredelijke klachten’. De oplossing lijkt verrassend eenvoudig: de normen oprekken.

, ,

* * *

Zeeland worstelt met licht en donker · 11 december 2005

Zeeland is een donkere vlek tussen de helverlichte Randstad en Vlaanderen. De provincie wil het duister met een lichtbeleid veilig stellen en sloot een onwennige gelegenheidscoalitie met de Zeeuwse Milieu Federatie. De Zeeuwen worstelen met licht en donker, en economische belangen.

,

* * *

De Kilometerverdeler · 24 juni 2002

Als het gaat om autorijden laten zowel de innerlijke als de maatschapppelijke beschaving het volkomen afweten. Nooit is na een brede maatschappelijke discussie met meerderheid van stemmen besloten dat we het landschap, de stilte, de schone lucht, de speelruimte van de kinderen en pakweg duizend levens per jaar willen opofferen, die beslissing laat de overheid elke dag weer over aan het individu wanneer hij de sleutel in het startslot steekt. En die is op dat moment niet toerekeningsvatbaar: de innerlijke beschaving laat het afweten.

* * *

Regenwoud in de uitverkoop · 16 januari 2001

Dayaks in Kalimantan verzetten zich tevergeefs tegen houtkap
De afgelopen dertig jaar kapte een gelegenheidsalliantie van militairen, zakenlieden en corrupte bestuurders zich op Borneo een weg door het oudste regenwoud ter wereld. Wanneer in het huidige tempo wordt door gekapt, is dit eiland, dat net zo groot is als Frankrijk binnen vijftien jaar kaal. De oorspronkelijke bewoners, de Dajaks, verliezen hun land waar ze voedsel op verbouwen, het bos waarin ze jagen, vis vangen, en hout, vruchten en medicinale planten verzamelen.

, ,

* * *