tag: besparingen

Minder files met slimme technologie · 11 oktober 2010

Ondanks geplande investeringen van 15 miljard euro in aanleg en onderhoud van wegen, neemt de filedruk in 2020 toe met 30 procent. Een twintigtal ICT- en infrabedrijven en TNO, verenigd in Nederland Innovatief Onderweg, doen de politiek ‘an offer they can’t refuse’. “Investeer de komende drie jaar 1 miljard euro in slimme technologie en wij garanderen een besparing van 6 miljard euro op asfalt én 15 procent minder files.”

, , , ,

* * *

Draagvlak voor verandering · 2 juli 2010

In het zicht van de verkiezingen was het middenbestuur een favoriete kop van Jut in de polemiek. De provincies konden wel worden opgeheven of op zijn minst herverdeeld en uitgekleed. Zij trekken het initiatief weer naar zich toe en ze tekenen hun ambities op in het Profiel Provincies. Jan Franssen, commissaris van de Koningin in Zuid-Holland en voorzitter van het Interprovinciaal Overleg, verwacht een uitnodiging van de informateur om die ambities te bespreken.

,

* * *

Noodzaak tot verandering · 26 juni 2010

Als verkiezingsprogramma’s een voorspellende waarde hebben, gaat het openbaar bestuur onder een volgend kabinet op de schop. De vraag is alleen hoe het nieuwe onderkomen van Thorbecke er uit zal zien want over de inrichting heeft iedereen zo zijn eigen opvattingen.

,

* * *

Na verkiezingen gaat mes in ICT · 1 juni 2010

De besparingsvoorstellen van de ambtelijke werkgroep Bedrijfsvoering kunnen rekenen op breed draagvlak bij de politieke partijen. Zelfs voor de meest verregaande variant uit het rapport van werkgroep 19, met clustering van uitvoeringsorganisaties, lijkt een toekomstige Kamer-meerderheid denkbaar.

, ,

* * *

Commentaar: Verkiezingsretoriek · 1 juni 2010

De bezuinigingsvoorstellen van de ambtelijke werkgroepen hebben goed zichtbaar gemaakt hoe groot de maatschappelijke schade is die de hebzuchtige bankiers hebben aangericht. Maar we zien geen woedende massa’s optrekken naar de Klapschaats (bijnaam van het futuristische hoofdkantoor van ING. Ook ‘schoen’, of ‘kruimeldief’ genoemd, al doet die laatste de bank wellicht tekort). Integendeel de beschuldigende wijsvingers priemen richting Den Haag.

, ,

* * *

Om de herkenbaarheid van het bestuur · 9 mei 2010

Niet verwonderlijk krijgt de werkgroep Kalden weinig bijval in de provinciehuizen voor het voorstel de provincies op te heffen. De noodzaak voor een verdere decentralisatie en eenduidige toedeling van taken en bevoegdheden, wordt wel onderschreven. Maar daarvoor hoef je geen landsdelen of stadsgewesten in te richten, meent de Groningse commissaris der koningin, Max van den Berg. “Dergelijk structuurdenken is een doodlopende weg waarmee je bovendien de burger van je vervreemdt.” De bestuurders zien meer in vrijwillige samenwerking.

,

* * *

Commentaar: Heroverweging IV/ICT · 31 maart 2010

De enige megabesparing uit de oorspronkelijke ‘heroverweging IV/ICT’ die gehandhaafd bleef, was het voorstel om voortaan geen grote IT-projecten meer toe te staan als daar geen business-case onderligt. Jaarlijkse besparing: 500 miljoen euro. Daar staat dus eigenlijk dat de overheid tot nu toe een half miljard per jaar verbrandt door slecht IT-management. Over quick wins gesproken.

, ,

* * *

Kansrijk besparen · 31 maart 2010

Volgende kabinetten moeten jaarlijks 35 miljard euro schrappen in de rijksbegroting.
De werkgroep bedrijfsvoering buigt zich over besparingen op de e-overheid. Digitaal Bestuur legt enkele opvallende conceptvoorstellen voor aan deskundigen. ‘Dat er fors bespaard kan worden is duidelijk.’

, ,

* * *