tag: europa

FAQ: Not-spots · 10 februari 2011

EU-commissaris Kroes verbond haar lot aan breedband-internet voor iedereen. Er komt hulp vanuit de ruimte

, ,

* * *

FAQ: Volg me niet. · 9 februari 2011

Microsoft belooft een volg-me-niet knop tegen internet stalkers. Firefox volgt, of toch niet?

,

* * *

Investeren in breedband mag met mitsen · 30 maart 2010


Supersnel breedband is de Haarlemmerolie voor duurzame economische groei en maatschappelijk nut als filebestrijding, energiebesparing en bijvoorbeeld betaalbare zorg en een leefbare oude dag. De Taskforce Next Generation Networks wil daarom dat over tien jaar vrijwel alle huishoudens en bedrijven zijn aangesloten op supersnel internet. Provincies en gemeenten moeten het voortouw nemen. Desnoods door mee te betalen. Van Brussel mag dat. Limburg doet het.

, , ,

* * *

FAQ: Supercomputer · 6 maart 2010

Computers lijken op waspoeder: gemakkelijk geprezen met superlatieven die er even snel weer afbladderen wanneer de volgende generatie klaar staat. De supercomputer van vijftien jaar terug verliest het nu van mijn MacBook!

,

* * *

Europa gelooft weer in softwareonderzoek · 13 oktober 2006

Amerikanen en Japanners hijgen Europa in de nek als het gaat om embedded software, maar de ITEA-organisatie is optimistisch.

, ,

* * *

Zwaan kleef aan bij nanotechnologie · 18 november 2005

De regio Eindhoven moet een mondiaal centrum voor nanotechnologie worden. Met EZ als pushing partner slaan bedrijfsleven en wetenschappelijke instellingen de handen ineen om een ambitieus voornemen te realiseren n om subsidies te kanaliseren.

, , ,

* * *

EU moet bijspringen voor ITEA2 · 27 oktober 2005

De deelname van de Europese bedrijven aan ITEA wordt steeds groter. De overheden kunnen dat nauwelijks bijbenen. Bij ITEA2, dat een dubbele inzet beoogt, moet de Europese Unie bijspringen.

, ,

* * *

Doelstellingen van Lissabon onder druk · 21 oktober 2004

, ,

* * *

Minister Brinkhorst: ‘Nederland is verwend’ · 23 september 2004

Minister Brinkhorst van Economische Zaken: “We dachten de welvaart te kunnen behouden door maar een beetje verder te dobberen zoals we de afgelopen 15 jaar hebben gedaan.”

, ,

* * *

Bewaarplicht verkeersgegevens onduidelijk en ongewenst · 20 augustus 2004

Er is volop commotie over het plan van de Europese ministers van Justitie die voortaan bij willen houden met wie de burger belt en e-mailt, en welke websites hij bezoekt. Telecombedrijven leveren echter al langer verkeersgegevens aan de politie. Wat is er nieuw?

, , ,

* * *

EU-plan bewaarplicht is niet uitvoerbaar · 6 augustus 2004

Een algemene bewaarplicht voor telecom-verkeersgegevens voor opsporing is technisch onmogelijk en in strijd met de Grondwet. Bovendien zijn er voor kwaadwillenden legio mogelijkheden om de sporen van hun internetverkeer uit te wissen.

, , ,

* * *

Europees IT-onderzoek blijft achter bij ambities · 30 oktober 2003

De ambitie van ‘Lissabon’, de EU als meest concurrerende kenniseconomie in 2010, blijkt te hoog gegrepen. In de ICT is de race al lang gelopen. Het kan echter nog erger. Met de digitalisering van die sectoren waar Europa traditioneel goed in is, zoals de automobielindustrie en de consumentenelektronica, dreigt de Oude Wereld op onoverbrugbare achterstand gezet te worden.

, ,

* * *

Europees Parlement kan Lissabon niet afdwingen · 8 maart 2003

Een keer per maand openen de hoteliers en restaurateurs in het verder nogal slaperige Straatsburg op zondag de luiken. De karavaan uit Brussel slaat er dan zijn tenten op. Deze maand kwam de voorzitter van de Europese Commissie naar het parlement om uit te leggen waarom het maar niet wil lukken met het Akkoord van Lissabon. Het parlement morde en gromde, maar het is in deze een tandeloze tijger.

,

* * *

Op jacht naar EU-miljarden · 10 januari 2003

Meer dan 17 miljard euro is er de komende vier jaar te verdelen aan Europese onderzoekssubsidies, waarvan 3,65 miljard aan ICT-onderzoek. De Europese Commissie voert echter een forse schaalvergroting door. KPN-Valley-onderzoeker Oskar van Deventer zoekt in Kopenhagen op de EU-bijeenkomst voor ICT-onderzoek IST2002 medestanders voor het QNet-project.

,

* * *

Europa moet zich wapenen tegen Echelon · 18 januari 2001

Maandag houdt de Kamercommissie voor Justitie een hoorzitting over Echelon. Voor de Waalse onderzoeker Jean-Marc Dinant, een van de opgeroepen deskundigen, is het bestaan van het geheimzinnige afluisternetwerk, geen vraag meer.

, , ,

* * *

Politiek neemt Echelon nauwelijks serieus · 14 juli 2000

Bijna ieder weldenkend mens is inmiddels overtuigd van het bestaan van Echelon, een door de Verenigde Staten gedomineerd wereldomspannend afluisternet. Behalve de politici, zo lijkt het.

, , ,

* * *