tag: economie

Boeddhistische economie: minder is beter · 31 maart 2013

De wereld verkeert in een diepe financiële en ecologische crisis veroorzaakt door een economie die wordt aangejaagd door hebzucht. Boeddhisten weten al 2500 jaar dat hebzucht lijden veroorzaakt. Geen gek idee dus om in die hoek naar alternatieven te zoeken. Tenslotte spreekt het achtvoudige pad ook van de juiste wijze van levensonderhoud.

, , ,

* * *

Spagaat tussen openbaarheid en vertrouwen · 15 december 2010

De Brabantse Essent-aandelen: Rekenkamer versus GS
Het Brabantse college van GS reageert fel op de kritiek van de Zuidelijke Rekenkamer dat het de Provinciale Staten onjuist heeft geïnformeerd bij de Essent-verkoop. De Rekenkamer, die het verkoopproces onderzocht in opdracht van PS, baseert zich volgens het college op ‘feitelijke onjuistheden’ en een ‘willekeurige selectie van meningen’. Statenleden van oppositie én coalitie scharen zich achter de Rekenkamer.

, ,

* * *

Piekeren in de Delta · 20 november 2010

Het subsidieprogramma Pieken in de Delta, dat eind dit jaar afloopt, bleek in de praktijk een prima instrument voor regionaal economisch beleid. De provincies en de vorige minister van Economische Zaken steggelden over het vervolg en de regievoering. In afwachting van het beleid van het nieuwe kabinet werd Pieken met een jaar verlengd. Het regeerakkoord lijkt de provincies tegemoet te komen: regionaal economisch beleid wordt een zaak van de provincies. ‘Vroeger draaide de nationale economie op de kolen uit Limburg en tegenwoordig op gas uit Groningen en de opbrengst gaat grotendeels naar Amsterdam en Rotterdam. Daar komt nu verandering in.’

, ,

* * *

Minder files met slimme technologie · 11 oktober 2010

Ondanks geplande investeringen van 15 miljard euro in aanleg en onderhoud van wegen, neemt de filedruk in 2020 toe met 30 procent. Een twintigtal ICT- en infrabedrijven en TNO, verenigd in Nederland Innovatief Onderweg, doen de politiek ‘an offer they can’t refuse’. “Investeer de komende drie jaar 1 miljard euro in slimme technologie en wij garanderen een besparing van 6 miljard euro op asfalt én 15 procent minder files.”

, , , ,

* * *

Commentaar: Heroverweging IV/ICT · 31 maart 2010

De enige megabesparing uit de oorspronkelijke ‘heroverweging IV/ICT’ die gehandhaafd bleef, was het voorstel om voortaan geen grote IT-projecten meer toe te staan als daar geen business-case onderligt. Jaarlijkse besparing: 500 miljoen euro. Daar staat dus eigenlijk dat de overheid tot nu toe een half miljard per jaar verbrandt door slecht IT-management. Over quick wins gesproken.

, ,

* * *

Kansrijk besparen · 31 maart 2010

Volgende kabinetten moeten jaarlijks 35 miljard euro schrappen in de rijksbegroting.
De werkgroep bedrijfsvoering buigt zich over besparingen op de e-overheid. Digitaal Bestuur legt enkele opvallende conceptvoorstellen voor aan deskundigen. ‘Dat er fors bespaard kan worden is duidelijk.’

, ,

* * *

Investeren in breedband mag met mitsen · 30 maart 2010


Supersnel breedband is de Haarlemmerolie voor duurzame economische groei en maatschappelijk nut als filebestrijding, energiebesparing en bijvoorbeeld betaalbare zorg en een leefbare oude dag. De Taskforce Next Generation Networks wil daarom dat over tien jaar vrijwel alle huishoudens en bedrijven zijn aangesloten op supersnel internet. Provincies en gemeenten moeten het voortouw nemen. Desnoods door mee te betalen. Van Brussel mag dat. Limburg doet het.

, , ,

* * *

Zeeland ziet het anders: Delta blijft publiek · 12 oktober 2009

De grootste energiebedrijven van het land, Essent en Nuon, zijn te klein om in de internationale markt te kunnen overleven, zo heet het. De publieke aandeelhouders plengen een traan en verdelen de miljarden-opbrengst. In Zeeland echter lijkt schaalgrootte voor provinciebestuur en Delta niet te tellen.

, ,

* * *

Publieke onrust om publiek belang · 20 april 2009

Het publieke belang is gediend met de verkoop van Essent, menen de aandeelhouders. Weliswaar hebben provincies en gemeenten straks geen invloed meer op de strategie van het energiebedrijf, maar bij de verkoop aan het Duitse RWE zijn fikse voorwaarden gesteld. Bovendien wordt een deel van de overnamesom van 9,3 miljard euro direct in de economie geïnvesteerd.

,

* * *

Provincies in crisis · 4 maart 2009

Zich bewust van hun beperkte rol in de regionale economie proberen de provinciebesturen vooral andere partijen op sleeptouw te nemen om samen de crisis het hoofd te bieden. In Limburg, waar de hardste klappen vallen, klinkt het bovendien door berg en dal: ‘Koopt Limburgse waar!’

* * *

Provincies zoeken geld voor aanpak bedrijventerreinen · 17 november 2008

Provincies en gemeenten werken op veel plaatsen samen bij de aanpak van verloederde bedrijventerreinen, zonder de dwingende instrumenten die de commissie Noordanus aandraagt. De realisering van de ambitieuze doelstelling van de commissie lijkt vooral af te hangen van de bereidheid van het Rijk om dieper in de buidel te tasten.

, ,

* * *

Westerscheldetunnel kost banen en bedrijvigheid · 10 januari 2006

De Westerscheldetunnel zou Zeeuws-Vlaanderen een nieuwe renaissance brengen. Vijfduizend banen erbij voorspelden de deskundigen. Bijna drie jaar na de opening blijkt de beoogde levensader vooral een afvoerbuis waardoor bedrijven en overheden verdwijnen. De Zeeuws-Vlaamse bestuurders kijken nu naar België.

,

* * *

Zwaan kleef aan bij nanotechnologie · 18 november 2005

De regio Eindhoven moet een mondiaal centrum voor nanotechnologie worden. Met EZ als pushing partner slaan bedrijfsleven en wetenschappelijke instellingen de handen ineen om een ambitieus voornemen te realiseren n om subsidies te kanaliseren.

, , ,

* * *

Minister Brinkhorst: ‘Nederland is verwend’ · 23 september 2004

Minister Brinkhorst van Economische Zaken: “We dachten de welvaart te kunnen behouden door maar een beetje verder te dobberen zoals we de afgelopen 15 jaar hebben gedaan.”

, ,

* * *

Gezocht: honderd miljoen euro voor een goudmijn · 10 maart 2004

Als het aan Ron Kok ligt, kost de productie van een LCD-scherm over een paar jaar nog maar een tiende van de huidige prijs. Een fabeltje? Kok weet waar hij het over heeft: hij maakte eerder de cd betaalbaar, de wegwerplens, het zonnepaneel, en nu het schermpje van de mobiele telefoon.

, ,

* * *

Europees Parlement kan Lissabon niet afdwingen · 8 maart 2003

Een keer per maand openen de hoteliers en restaurateurs in het verder nogal slaperige Straatsburg op zondag de luiken. De karavaan uit Brussel slaat er dan zijn tenten op. Deze maand kwam de voorzitter van de Europese Commissie naar het parlement om uit te leggen waarom het maar niet wil lukken met het Akkoord van Lissabon. Het parlement morde en gromde, maar het is in deze een tandeloze tijger.

,

* * *

Joop Wijn: ‘Naast zorg, onderwijs en veiligheid komt ICT er bekaaid af’ · 16 januari 2003

EZ­-staatssecretaris Joop Wijn kreeg na de val van het kabinet de portefeuille ICT­ en innovatiebeleid die EZ­-minister Heinsbroek eerder onder zijn hoede had. Wijn heeft affiniteit met innovatie en ICT, zegt hij zelf.

,

* * *

Intifada bedreigt hightech sector Israel · 1 december 2000

Israëlische zakenlieden noemen de Al-Aksa intifada cynisch een voortzetting van het overleg met argumenten die je aan de onderhandelingstafel niet tot je beschikking hebt. De kwetsbare Palestijnse economie kraakt onder het conflict. De Israëlische export daarentegen wordt vooralsnog nauwelijks beïnvloed omdat die leunt op hightech.

,

* * *

Software-kolonialisme in Bangalore · 1 juli 1999

Bangalore, het Silicon Valley van India, telt vele honderden software-bedrijven. Behalve de vestigingen van de buitenlandse reuzen, en enkele Indiase systeemhuizen, zijn het veelal kleinere bedrijven die software-codes schrijven in opdracht schrijven van buitenlandse bedrijven. Bangalore als bron van human-resource.

, ,

* * *