tag: ict rijk

Commentaar: Opslaghysterie · 9 februari 2011

Afgelopen november is mijn paspoort verlopen. Voorlopig ga ik geen nieuw reisdocument halen. Ik wil voorkomen dat mijn vingerafdrukken in een Online Raadpleegbare Reisdocumenten Administratie komen.

,

* * *

Commentaar: Nup voor nop. · 14 november 2010

‘Piet Hein, zijn daden waren groot’. Bij het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) hopen ze die strofe over vier jaar aan te kunnen heffen. Piet Hein is Piet Hein Donner, als minister van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor de digitale overheid. Bij KING hebben ze er een hard hoofd in.

, ,

* * *

Commentaar: Grote ICT-projecten · 10 oktober 2010

Grote, lang lopende ICT-projecten laten zich niet in enkele maanden bij sturen, zeker niet als de organisatie waar ze uit voort komen, of liever, waarvan ze het gevolg zijn, onveranderd blijft. Misschien dat een structurele stap kan worden gezet als een volgend kabinet handelt in de geest van de ambtelijke werkgroep 19 Heroverweging Bedrijfsvoering.

* * *

ARBIT nu al ter discussie · 30 september 2010

Volgens brancheorganisatie ICT~Office zijn de leveranciers slechter af met de nieuwe Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT). ICT~Office en het Rijk praten inmiddels over nieuwe uniforme contractvoorwaarden die over vijf jaar klaar moeten zijn. De leveranciers hopen dat de overheidsorganisaties de niet-verplicht gestelde ARBIT ‘niet klakkeloos’ overnemen.

* * *

FAQ: Het Nieuwe Werken · 30 september 2010

Anytime, anyplace, anywhere: het wervende perspectief voor Het Nieuwe Werken. Als u deze kreet nog herkent als de reclametune van Martini bent u nog van Het Oude Werken; van negen tot vijf op het kantoor.

* * *

Toverdoos met gebruiksaanwijzingen · 14 juni 2010

Vrijwel alle uitvoeringsorganisaties zijn met bedrijfsregels in de weer. Is BRM de zoveelste drieletterafko waarmee automatiseerders budget aftroggelen, of maakt business rule management de belofte waar: een flexibelere organisatie, betere dienstverlening en lagere kosten?

* * *

Rijk scherpt ICT-contracten aan · 6 juni 2010

De regel dat IT-projecten langer duren, meer kosten en minder opleveren dan beloofd, is straks wat het Rijk betreft verleden tijd. De lessen geleerd uit langdurig moeizaam opdrachtgeverschap zijn verwerkt in de nieuwe Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT).

* * *

Na verkiezingen gaat mes in ICT · 1 juni 2010

De besparingsvoorstellen van de ambtelijke werkgroep Bedrijfsvoering kunnen rekenen op breed draagvlak bij de politieke partijen. Zelfs voor de meest verregaande variant uit het rapport van werkgroep 19, met clustering van uitvoeringsorganisaties, lijkt een toekomstige Kamer-meerderheid denkbaar.

, ,

* * *

Commentaar: Verkiezingsretoriek · 1 juni 2010

De bezuinigingsvoorstellen van de ambtelijke werkgroepen hebben goed zichtbaar gemaakt hoe groot de maatschappelijke schade is die de hebzuchtige bankiers hebben aangericht. Maar we zien geen woedende massa’s optrekken naar de Klapschaats (bijnaam van het futuristische hoofdkantoor van ING. Ook ‘schoen’, of ‘kruimeldief’ genoemd, al doet die laatste de bank wellicht tekort). Integendeel de beschuldigende wijsvingers priemen richting Den Haag.

, ,

* * *

Commentaar: Heroverweging IV/ICT · 31 maart 2010

De enige megabesparing uit de oorspronkelijke ‘heroverweging IV/ICT’ die gehandhaafd bleef, was het voorstel om voortaan geen grote IT-projecten meer toe te staan als daar geen business-case onderligt. Jaarlijkse besparing: 500 miljoen euro. Daar staat dus eigenlijk dat de overheid tot nu toe een half miljard per jaar verbrandt door slecht IT-management. Over quick wins gesproken.

, ,

* * *

Kansrijk besparen · 31 maart 2010

Volgende kabinetten moeten jaarlijks 35 miljard euro schrappen in de rijksbegroting.
De werkgroep bedrijfsvoering buigt zich over besparingen op de e-overheid. Digitaal Bestuur legt enkele opvallende conceptvoorstellen voor aan deskundigen. ‘Dat er fors bespaard kan worden is duidelijk.’

, ,

* * *

FAQ: Enterprise Content Management · 6 maart 2010

‘Ha, daar hoef ik niets mee,’ denkt u. ‘Wij zijn toch geen enterprise?’ Mis! De overheid is dan wel geen onderneming, maar ECM gaat over informatiebeheer, over het bewaren, terugvinden en gebruiken van informatie. Voor de overheid is informatie de belangrijkste grondstof.

* * *

F-Direkt is nog ver weg · 4 februari 2010

Bij ‘s Rijks boekhouding geldt: ieder departement voor zich. De Algemene Rekenkamer constateert regelmatig problemen, niet zelden veroorzaakt door gebrekkige financiële systemen. Volgens de filosofie van Vernieuwing Rijksdienst wordt voorzichtig gekeken naar samenwerking.

* * *

DB-weblog: Louter investeringsrisico's · 14 maart 2008

Nauwelijks een uur duurde het Kamerdebat over ICT bij de overheid afgelopen week. Kamer en minister waren het opvallend eens. Natuurlijk werd er wat heen en weer gesteggeld over de ernst van de zaak, maar uiteindelijk vonden zij elkaar in nieuw onderzoek.

* * *

DB-weblog: Stichting EKD.NL regeert over het graf heen · 7 december 2007

De Stichting EKD.NL heeft zich tot op het laatst verzet tegen het onvermijdelijk einde. Sterker nog, zij regeert over het graf heen. Enkele dagen nadat de stichting had opgehouden te bestaan ontvingen de instellingen in de Jeugd Gezondheidszorg (JGZ) een USB-stick met daarop het prototype van het landelijke Elektronisch Kinddossier (EKD) dat de zin van het bestaan was van de stichting. Bovendien ging de USB-stick begeleid van een brief waarin de recente geschiedenis vanuit stichtingsperspectief werd herschreven.

* * *

DB-weblog: IT-averij bij het rijk valt niet mee · 8 november 2007

Met de IT-averij bij de overheid loopt het allemaal niet zo een vaart, zo stelde minister Ter Horst de Kamer gerust onder verwijzing naar een inventarisatie. De Kamerleden moeten die inventarisatie nog maar eens goed bestuderen voordat ze met de minister in debat gaan, want die optimistische conclusie is wel heel kort door de bocht.

* * *

DB-weblog: F-Direkt, nog niet direct. · 22 juni 2007

F-Direkt is nog nergens beschreven, maar de aanwezige ambtenaren weten al precies wat ze er van moeten denken. Dat ze het niet willen. Nog niet direct, dus. Maar er moet wel iets gebeuren met ‘s Rijks financiële administratie.

* * *

DB-weblog: ICT-effectrapportage · 20 april 2007

Ach en wee. De Tweede Kamer windt zich op over de Belastingdienst. Terecht natuurlijk, de automatiseringsproblemen bezorgen flink wat burgers overlast. Eerder deze week was er beroering in het parlement omdat het maar niet wil lukken met de Polisadministratie. Minister Donner had eufemistisch gemeld dat ‘de nieuwe loonaangifteketen nog niet stabiel is’.

* * *

DB-weblog: Belastingdienst onbereikbaar · 23 maart 2007

De overheid dreigt de burger uit het oog te verliezen, waarschuwt de Nationale Ombudsman. Hij ontving in 2006 een kwart meer klachten dan een jaar eerder. De Belastingdienst staat op één en steekt in het beheersverslag over 2006 de hand in eigen boezem. Oorzaak: de computersystemen staan onder druk door toename van het werk en de nieuwe regelgeving.

,

* * *

P-Direkt: Wat er mis ging · 27 december 2005

Met P-Direkt, het shared service center HRM, was het Rijk een doodlopende weg ingeslagen: “een volledig dolgedraaide ICT-operatie”, zegt Anton Ehren, die bij het project betrokken was. “Maar als er eenmaal een minister aan is opgehangen is er geen weg terug. Dan moet de werkelijkheid zich net zo lang voegen naar het plan tot het ploft.”

* * *

01/01/06 Toeslagen of tegenslagen? · 27 september 2005

Leidde Y2K, de millennium-wisseling, ook in ons land tot een massa-hysterie, 1 januari 2006 lijkt iedereen koud te laten. En dat terwijl de klus die de ITers nog voor de jaarwisseling moeten klaren groter is dan zes jaar geleden en de risicos navenant.

* * *

Siep Eilander ziet een return on investment van 300 procent. · 17 maart 2005

Binnen ICTU klopt het hart van de elektronische overheid (ELO). De organisatie in Scheveningen is het ontwikkellab voor overheidstoepassingen én de hogedrukketel die het ICT-bewustzijn bij bestuurders moet ontwikkelen. Kritiek uit de hoek van politiek en maatschappelijke organisaties dat het maar niet wil vlotten met de elektronische overheid wil ICTU-directeur Siep Eilander graag weerleggen.

,

* * *

ICT-poot Belastingdienst moet meer doen met minder · 2 december 2004

B/CICT moet volgens directeur Van Breukelen alle zeilen bijzetten om het de belastingbetaler makkelijker te kunnen maken. De komende tijd moet onder andere een viertal majeure projecten worden gerealiseerd terwijl tegelijkertijd een pretentieuze ‘efficiency-operatie’ in gang is gezet die fors druk op de ketel zet.

* * *